Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
december 23 2016
Een artikel van Jan van Oosten en Niels Jak van het Stibbeblog. In een uitspraak van 2 november 2016 overweegt de Afdeling dat de Wabo en de Havenbeheersverordening van de gemeente Dordrecht naast elkaar kunnen bestaan. De verordening ziet namelijk, anders dan de Wabo, niet op activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving...
december 21 2016
Een artikel van Bob van de Boom van Wieringa Advocaten. In een uitspraak van 16-11-2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State een nader oordeel gegeven over de reikwijdte van de definitie ‘bijbehorend bouwwerk’ zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In de...
december 17 2016
Een artikel van Rachid Benhadi  van Hekkelman Advocaten. Op 7 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3279)  heeft de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voor de ontwikkelingspraktijk belangrijke uitspraak gedaan over de toepassing van de in artikel 4 onderdelen 9 en 11 van het Besluit...
november 23 2016
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 16 november 2016 overwogen dat zelf voorziend weigeren van een omgevingsvergunning alleen mogelijk is als vast staat dat geen van de vrijstellingen kan worden verleend, ofwel omdat niet aan de toepassingsvoorwaarden voor het verlenen van een vrijstelling is voldaan ofwel omdat het niet...
november 22 2016
De rechtbank Overijssel heeft in de uitspraak van 14 oktober 2016 overwogen dat er sprake moet zijn van een aan een bestuursorgaan toevertrouwd belang om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. In dit geval is niet gebleken dat voor de GS van Overijssel een (wettelijke) taak is weggelegd voor wat betreft de verlening van de onderhavige...
Pagina 11 van 53

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Rui­me­re toe­gang tot de be­stuurs­rech­ter bij om­ge­vings­rech­te­lij­ke be­slui­ten https://t.co/MXKYFnwFJJ