Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
november 07 2011
Van Max Seelen van Patres Je bent onder de nieuwe Wro verplicht om een (ontwerp) bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen (artikel 3.8, eerste lid, onder a Wro). Maar wanneer tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan een deel van het ontwerp slecht op de website zichtbaar is, dan hoeft dit geen ramp te zijn. De...
oktober 23 2011
De VROM-Inspectie heeft onderzoek gedaan naar het wettelijk vooroverleg bij gemeenten en provincies. Uit het onderzoek is gebleken dat 80% van de onderzochte gemeenten vindt dat de huidige Wro / Bro een verbetering is. Dit blijkt uit de kortere doorlooptijd van de ruimtelijke plannen en een vermindering van de administratieve lasten. U kunt...
oktober 23 2011
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 oktober 2011 geoordeeld dat er geen wettelijke plicht bestaat tot het laten uitvoeren van een planschaderisicoanalyse. Wel dient de raad, gelet op artikel 3.1.6, eerste lid, onder f, van het Besluit ruimtelijke ordening, inzicht te bieden in de financiële uitvoerbaarheid van het...
september 26 2011
Van Max Seelen van Patres Neem in het exploitatieplan een fasering op (artikel 6.13, lid 1 onder c, sub 5 Wro). Een omgevingsvergunning voor bouwen moet immers getoetst worden aan een exploitatieplan en dus aan die fasering (artikel 2.10, lid 1 onderdeel c Wabo). Bouwplannen kunnen daarom niet eerder worden gerealiseerd dan in het...
september 19 2011
Van Max Seelen van Patres. Als je initiatief voldoet aan de voorwaarden van een wijzigingsbevoegdheid, dan heb je nog geen recht op wijziging van de bestemming. De naam van dit ruimtelijk instrument zegt het al immers: een (wijzigings)bevoegdheid. B&W moeten altijd een ‘goede ruimtelijke ordening’ en de betrokken belangen in de gaten...
Pagina 36 van 45

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet