Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
augustus 22 2016
Een artikel van Anne-Marie Span en Jan van Oosten van het Stibbeblog. Een bestemmingsplanregel kan getoetst worden aan hogere regelgeving in een procedure gericht tegen de verlening van een omgevingsvergunning. De bestemmingsplanregel mag daarbij na exceptieve toetsing echter alleen onverbindend worden verklaard of buiten toepassing...
augustus 09 2016
Een artikel van Franca Damen van haar website. Het voeren van een zorgvuldige dialoog is een van de voorwaarden die door provincie Noord-Brabant wordt gesteld aan het verkrijgen van toestemming voor de toename van de oppervlakte van bestaande gebouwen voor de uitoefening van een veehouderij. In een uitspraak van 20 april 2016, gepubliceerd op 2...
augustus 04 2016
Een artikel van Marieke Dankbaar van Pot Jonker Advocaten. Het komt bij voorkeur natuurlijk niet te vaak voor: gemeentebestuur en provinciebestuur die grimmig tegenover elkaar staan in de rechtszaal: “butting heads” over een bestemmingsplan dat een bedrijventerrein mogelijk maakt. Tussen de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland kwam het...
augustus 03 2016
Een artikel van Erwin Noordover van het Stibbeblog. In een beheerplan voor een Natura 2000-gebied kunnen handelingen worden opgenomen die vervolgens zijn vrijgesteld van de vergunningplicht onder de Natuurbeschermingswet 1998. Tegen het opnemen van een handeling als zodanig kan blijkens voornoemde wet beroep worden ingesteld. De Afdeling...
augustus 01 2016
Waardering prestatie op grond van artikel 6:210 BW Een artikel van Silvan Boer van Wieringa Advocaten. Op 8 juli 2016 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin is verduidelijkt hoe prestaties die door een gemeente in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling zijn verricht op grond van een nietige exploitatieovereenkomst gewaardeerd dienen...
Pagina 8 van 45

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Een plan-MER-plicht voor het Activiteitenbesluit en de -regeling hoeft geen probleem te zijn https://t.co/KDyjUmZs6N