Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
november 23 2015
Een artikel van Van der Feltz Advocaten. Wanneer sprake is van discrepantie tussen het vaststellingsbesluit en de digitale versie van het bestemmingsplan, kan het vaststellingsbesluit niet in stand blijven.(ECLI:NL:RVS:2015:3448) Appellant en anderen hebben geklaagd tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Nieuw agrarisch bedrijf aan de...
oktober 26 2015
Een artikel van Wyke de Vos van Envir-Advocaten. Een goed bestemmingsplan is steeds minder een plan waarin exact vastligt wat de gemeente voor ogen heeft met een bepaald gebied. Het gaat tegenwoordig vooral om flexibiliteit.  De vraag naar flexibelere bestemmingsplannen is mede ingegeven door de veranderende relatie tussen overheid en...
oktober 26 2015
Een artikel van B.S. ten Kate van Nysingh Advocaten In artikel 6.2 lid 2 Wro is een forfaitaire drempel bepaald van ten minste twee procent van de waarde van de onroerende zaak voorafgaande aan het in werking treden van het schadeveroorzakende besluit. Hoewel de Afdeling heeft geoordeeld dat dit percentage niet mag gelden als uitgangspunt, waarop...
oktober 06 2015
Een artikel van Franca Damen van haar website. Als tussen een initiatiefnemer en een gemeente een overeenkomst is gesloten voor bijvoorbeeld een bedrijfsverplaatsing, dan dient de gemeenteraad die overeenkomst te betrekken bij de beoordeling van het al dan niet verlenen van planologische medewerking aan die bedrijfsverplaatsing. Dit volgt uit een...
oktober 05 2015
Een artikel van Franca Damen van haar website. Het komt regelmatig voor dat bepaalde gewassen of bedrijven bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde milieu-emissies. In een uitspraak van 23 september 2015 (201500977) oordeelde de Afdeling dat deze bijzondere gevoeligheid ruimtelijk relevant is en dat hiermee dus rekening dient te worden gehouden bij...
Pagina 10 van 45

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet