Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
maart 08 2015
Een artikel van Franca Damen van haar website. Agrarische gronden worden regelmatig aangeduid als waterbergingsgebied of inundatiegebied. Over de invloed van de inundatie op agrarische gronden heeft de Afdeling regelmatig overwogen dat dit een beperking voor de bedrijfsvoering met zich brengt. De functie van waterberging kan dus (tijdelijk)...
maart 01 2015
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM Advocaten . De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor de uitbreiding van een bedrijventerrein. Daarbij heeft de raad zich gebaseerd op een natuurtoets uit 2010 en een quick scan flora en fauna uit 2013. De quick scan is gebaseerd op een eenmalig veldonderzoek...
februari 26 2015
Een artikel van Marian Harberink van De Omgevingsjurist. Marian Harberink essentie: Wanneer is een recreatiewoning geurgevoelig in de zin van artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij? De gemeente Hollandse Kroon heeft een bestemmingsplan vastgesteld voor de uitbreiding van een camping. Er komen 5 recreatiewoningen bij en 38 standplaatsen...
februari 23 2015
Een artikel van Janneke Sinnige van Wieringa Advocaten. Een verzoek om nadeelcompensatie kan ingediend worden als van overheidswege bepaalde rechtmatige handelingen in het kader van de uitoefening van een aan het publiekrecht ontleende bevoegdheid onevenredig nadeel hebben veroorzaakt, die redelijkerwijs niet of niet geheel voor last van degene...
februari 16 2015
Een artikel van Franca Damen van haar website. Op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bestaat de mogelijkheid om besluiten gecoördineerd voor te bereiden. In de uitspraak van de Afdeling van 11 februari 2015 (201401955) kwam een dergelijk coördinatiebesluit aan de orde. Appellanten konden zich met dit coördinatiebesluit niet...
Pagina 13 van 45

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet