Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
februari 16 2015
Een artikel van Franca Damen van haar website. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een bepaalde bestaande situatie onder het overgangsrecht van een bestemmingsplan komt te vallen. De situatie is dan niet (langer) positief bestemd, maar mag op grond van het overgangsrecht van het bestemmingsplan wel worden voortgezet. Wanneer het...
februari 10 2015
Een artikel van Egbert de Groot van AKD. Op 5 december 2014 wees de Hoge Raad arrest in een geval waarin een gemeente een exploitatiebijdrage had bedongen, die achteraf nietig bleek te zijn. Het arrest behandelt een aantal rechtsvragen die deels reeds eerder zijn beantwoord als het gaat om een niet rechtsgeldig in rekening gebrachte...
februari 10 2015
Een artikel van Marieke Dankbaar van Nysingh Advocaten. Het gebeurt regelmatig dat de Afdeling bestuursrechtspraak een vaststellingsbesluit voor een bestemmingsplan deels of geheel vernietigt. Afhankelijk van de reden van vernietiging, de opdracht die de Afdeling bij die vernietiging meegeeft en het tijdsverloop na die vernietiging tot de nieuwe...
februari 09 2015
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-advocaten. De uitspraak van de AbRvS van 4 februari 2015, nr. 201403960/1/A1, ziet op een last onder dwangsom ter verwijdering van enkele illegaal opgerichte blokhutten en een schuur. Overtreder stelt dat deze bouwwerken vergunningvrij zijn op grond van artikel 2, aanhef en derde lid, Bijlage II Bor. Op...
februari 09 2015
Een artikel van Jan van Oosten van het Stibbeblog. Voor het eerst heeft de Afdeling expliciet geoordeeld dat een geluidsverkavelingsmodel in een bestemmingsplan voor een gezoneerd industrieterrein ruimtelijk relevant is. Met het geluidverdeelplan wordt immers beoogd een doelmatige verdeling van de beschikbare geluidruimte over de diverse percelen...
Pagina 14 van 45

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Mi­nis­ter I&W moet stik­stof­ge­vol­gen tra­cé­be­sluit Vi­A15 be­ter mo­ti­ve­ren https://t.co/bqSeEBNXXl