Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
februari 09 2015
Een artikel van Monique Blokvoort van SAM-advocaten. De uitspraak van de AbRvS van 4 februari 2015, nr. 201403960/1/A1, ziet op een last onder dwangsom ter verwijdering van enkele illegaal opgerichte blokhutten en een schuur. Overtreder stelt dat deze bouwwerken vergunningvrij zijn op grond van artikel 2, aanhef en derde lid, Bijlage II Bor. Op...
februari 09 2015
Een artikel van Jan van Oosten van het Stibbeblog. Voor het eerst heeft de Afdeling expliciet geoordeeld dat een geluidsverkavelingsmodel in een bestemmingsplan voor een gezoneerd industrieterrein ruimtelijk relevant is. Met het geluidverdeelplan wordt immers beoogd een doelmatige verdeling van de beschikbare geluidruimte over de diverse percelen...
februari 09 2015
Een artikel van Janneke Sinnige van Wieringa Advocaten. In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat burgemeester en wethouders aan degene die planschade lijdt of zal lijden een tegemoetkoming toekennen, voor zover deze planschade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en de tegemoetkoming...
februari 04 2015
De luchtkwaliteit bij een voormalige agrarische bedrijfswoning moet worden beoordeeld aan de hand van de luchtkwaliteitseisen als die woning door een derde mag worden bewoond. Het gaat om zogenoemde plattelandswoningen die geen binding hebben met het agrarische bedrijf waarbij de woning staat. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling...
februari 02 2015
Een artikel van Merel Holtkamp van AKD. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna: GS) hebben de twijfelachtige eer de eerste te zijn van wie een reactieve aanwijzing wordt vernietigd wegens een termijnoverschrijding. Een reactieve aanwijzing is een zware vorm van interbestuurlijk toezicht. Met een reactieve aanwijzing kunnen GS de...
Pagina 14 van 45

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet