Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
februari 09 2015
Een artikel van Janneke Sinnige van Wieringa Advocaten. In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is bepaald dat burgemeester en wethouders aan degene die planschade lijdt of zal lijden een tegemoetkoming toekennen, voor zover deze planschade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en de tegemoetkoming...
februari 04 2015
De luchtkwaliteit bij een voormalige agrarische bedrijfswoning moet worden beoordeeld aan de hand van de luchtkwaliteitseisen als die woning door een derde mag worden bewoond. Het gaat om zogenoemde plattelandswoningen die geen binding hebben met het agrarische bedrijf waarbij de woning staat. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling...
februari 02 2015
Een artikel van Merel Holtkamp van AKD. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna: GS) hebben de twijfelachtige eer de eerste te zijn van wie een reactieve aanwijzing wordt vernietigd wegens een termijnoverschrijding. Een reactieve aanwijzing is een zware vorm van interbestuurlijk toezicht. Met een reactieve aanwijzing kunnen GS de...
januari 25 2015
Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. In de uitspraak van de AbRvS van 21 januari 2015, 201311011/1/A4, komt de vraag aan de orde of een vernietiging van een bestemmingsplan terugwerkende kracht heeft. Ik laat een feitelijk overzicht achterwege en behandel direct de rechtsvraag. Getoetst wordt een omgevingsvergunning die is...
januari 25 2015
Een artikel van Erwin Noordover en Annemarie Drahmann van het Stibbeblog. Op 16 oktober 2014 is het voorstel voor de Wet windenergie op zee aan de Tweede Kamer aangeboden. Zoals de naam van het wetsvoorstel al doet vermoeden, betreft het de regelgeving voor de realisatie en exploitatie van windturbineparken op zee. Het wetsvoorstel bevat onder...
Pagina 15 van 45

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet

  Mi­nis­ter I&W moet stik­stof­ge­vol­gen tra­cé­be­sluit Vi­A15 be­ter mo­ti­ve­ren https://t.co/bqSeEBNXXl