Zoeken op Omgevingswet.net

Tag

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is in aantocht (2021) en zal toezien op de fysieke leefomgeving.
Wro

Wro

De Wet ruimtelijke ordening voorziet in de structuurvisie, bestemmingsplannen etc.
Wabo

Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bevat regels over de omgevingsvergunning.
Jurisprudentie

Jurisprudentie

Hier vindt u alle interessante actuele uitspraken op het gebied van het omgevingsrecht.
Awb

Awb

Artikelen die betrekking hebben op de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Contact

Contact

linkedin icon     twitter iconDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    form icon
januari 08 2015
Een artikel van Tom Barkhuysen en Christine Strating van het Stibbeblog. De vaste verandermomenten voor wetten en AMvB’s zijn 1 januari en 1 juli van elk jaar. Per 1 januari 2015 is er dus ook weer nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. Hierbij een selectie van vier veranderingen die voor het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht...
november 27 2014
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet in verband met de afsplitsing van vergunningen. Het wetsvoorstel is op 27 november 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling adviserign openbaar geworden. Bestaande situatie Momenteel...
november 27 2014
Een artikel van de heer Ten Kate van Nysingh Advocaten. De gemeente besluit schade gedeeltelijk in natura te compenseren door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Dat nieuwe bestemmingsplan wordt echter vernietigd voordat de Afdeling omtrent de planschade oordeelt. In het besluit tot toekenning van de planschade was overwogen dat schade...
november 27 2014
Een artikel van de heer Ten Kate van Nysingh Advocaten. Een ontwikkelaar vraagt de gemeente Nijmegen om vergoeding van planschade. Die schade is ontstaan doordat het nieuwe bestemmingsplan minder bouwmogelijkheden kent dan het oude. Niet ter discussie staat dat de ontwikkelaar inderdaad in een planologisch ongunstiger situatie is komen te...
november 11 2014
Door het concept-wetsvoorstel tot aanpassing van de Awb wordt de Coördinatieregeling Wro minder bruikbaar. Het kabinet wil de coördinatieregeling uit de sectorale fysieke wetgeving verplaatsen naar de Awb en deze verbreden naar het gehele bestuursrecht. Gemeenten maken nu bij grote ruimtelijke...
Pagina 16 van 45

Omgevingswet video's

  Contactgegevens

  Moraal Juridisch Advies
  Mississippistraat 104
  1448 XB Purmerend
  06-39 83 62 81
  info@omgevingswet.net

  @Omgevingswet